Min EU-politik

I Europa-Parlamentet arbejder jeg særligt med klima - men også med miljø, sundhed, erhverv og økonomi. 

Jeg har plads i to udvalg: Klima- og miljøudvalget & Økonomi- og finansudvalget.


EU skal drive den grønne omstilling

Klimakrisen går over vores grænser, og derfor løser vi den bedst i fællesskab. Jeg har i EU bl.a. kæmpet for højere klimamål, for hurtigere klimahandling i alle EU-lande, og for at hele EU får udfaset fossile energiformer, så kan producere vores egen grønne energi i stedet for at købe sort energi fra andre lande. 

Vi skal omstille samfundet bæredygtigt, så klimaneutralitet går hånd i hånd med vækst, grønne arbejdspladser og innovative løsninger.

I EU kan vi også presse på for, at resten af verden gør deres for at bremse klimaforandringerne. Vi har brug for et stærkt EU til at kræve handling globalt.

Klimahensyn skal være centralt i EU, og derfor er jeg glad for, at jeg fik med i EU's klimalov, at vi skal vurdere klimaeffekten af al ny EU-lovgivning. Vi har nemlig travlt, hvis vi skal nå vores klimamål.

Vi skal efterlade en stærk økonomi til næste generation

I EU skal vi vise samme økonomiske ansvarlighed, som Venstre ønsker i Danmark.

Det betyder, at vores fokus skal være på, hvordan vi bliver mere konkurrencedygtige i EU, fremfor blot hvordan vi bruger penge. Vi skal efterlade et økonomisk stærkt og konkurrencedygtigt EU til den næste generation. 

En stærk økonomi er forudsætningen for, at vi for eksempel kan levere på vores klimaforpligtelser og har råd til uddannelser, velfærd, infrastruktur og meget mere.

En stærk økonomi giver os også en stærk stemme på den globale scene.

EU-penge skal bruges effektivt, og at der skal følge krav med dem. Jeg er medlem af Europa-Parlamentets arbejdsgruppe, som skal føre kontrol med Corona-hjælpepakkerne og sikre, at de bliver brugt effektivt og rigtigt.

EU-regler skal være så enkle som muligt

EU’s indre marked har gjort os alle rigere, skabt arbejdspladser og har skabt et fælles regelsæt med respekt for konkurrence, miljø, sundhed og forbrugerbeskyttelse. Men succesen må ikke blive en sovepude.

Vi skal holde fast i den oprindelige liberale vision om, at det indre marked skal bidrage til at løfte vækst og velstanden i Europa. Vi må derfor ikke vedtage så tung og kompliceret regulering, at den tager pusten fra vores små og mellemstore virksomheder.

EU-landene skal være verdens mest attraktive steder at leve og drive virksomhed.